Konferencie Prezentácie

LIVE/HYBRIDPonúkame technické zabezpečenie a vybavenie (servre, videopočítače, strižne, konvertory - video, zvuková a dátová technika) pre živú na mieste i vzdialenú komunikáciu, vrátanie licencií. Pomocou technického vybavenia ponúkame v priamom prenose streamovanie videoobsahu. Záber z kamery so zvukom prezentujúceho zmiešame online s obsahom "obrazovky" počítača (powerpoint, video, tabuľky), ale aj interaktívny obsah napr. kreslenie či písanie na tablete do podkladu/poznámok,... atď.

Pre ľahšie prezentovanie správ ponúkame čítačku, ktorá zníži "stres" na minimum. Zeleným pozadím umožníme zameniť pozadie pre vytvorenie potrebného vizuálu/zámeru.

Aktuálne informácie a ponuky na 0903 641 333 a 0918 345 801 resp. konferencie@creativ.sk

Konferencie organizujeme a technicky zabezpečujeme už vyše 20 rokov. Máme bohaté skúsenosti a neprekvapí nás už nič. Naučili sme sa improvizovať a zachraňovať všetky nepredvídané okolnosti.
Disponujeme vlastnou produkčnou technikou, nie sme odkázaní na subdodávateľov, vďaka čomu je naša garancia servisu a kvality 100%-ná.
Tým, že zabezpečujeme kompletný produkčný servis, odpadajú Vám časové straty a náklady s tým spojené.
Pripravujeme, organizujeme, realizujeme - eventy, výstavy, konferencie, prezentácie produktov a služieb (vrátane e-mailových služieb, webových služieb, printových služieb, reklamných služieb, ozvučenia, fotografovania, kamerovania, dopravy, vrátane prekladateľských a tlmočníckych činností).

Ponúkame aj čiastočné zabezpečenie Vami pripravovanej konferencie - napr. ozvučovanie prednašajúceho pomocou kontaktných mikrofónov ("madona"), technické zobrazovacie prostriedky ako časomiéra pre prednašajúceho, duálny systém zobrazenia prezentovaného obsahu (jeden monitor zobrazuje obsah, čo vidia účastníci a jeden monitor pre poznámky prednašajúceho) - prednašajúci sa neotáča chrbtom ku účastníkom, využitie kamerových prostriedkov, atď...

PROFESIONÁLNY SERVIS S PROFESIONÁLNOU TECHNIKOU

Technické zabezpečenie

Konferencie na kľúč. Využitie zabezpečenie potrebných technológií z jedného miesta s medzinarodnými skúsenosťami na najvyššej vyžadovanej úrovni.

Viac info

Konferenčné hovory

Streaming/ ON LINE komunikácia resp. len ON LINE prezentácia/ Priblížte svoje možnosti aj pre tých, čo z časového dôvodu sa nemôžu zúčastniť na Vašej prezentácií.

Viac info

Školenia

aj pre kolegov doma. Ponúkame možnosť vysielania prezentácie interaktívnym spôsobom na privátnom/heslovanom kanály.

Viac info

GALÉRIA NAMI REALIZOVANÝCH PODUJATÍ

ČO PONÚKAME

Technická príprava

Poradenstvo pri vypracovaní ponuky, požiadavkách klienta a technických možnostiach miesta konania.

Graphic Design

Ponúkame služby grafika pre printové a webové potreby, ako aj graf. prípravu prezentácií na obrazovky a plátna eventu.

Efekty, Dynamika

Premietanie loga, pohyb grafiky na stenu vo výške, keď logo eventu nie je možné nalepiť, či umiestniť na stenu zákazom hotela.

Ozvučenie

Bezdrátove mikrofóny "handky" pre auditórium, ako aj "madony" prezentujúcim, mikrofóny na husom krku na dizajnovom rečníckom pulte s logom, ...

Streaming a video

Videoréžia s počítačmi (miešanie viac ako 20 vstupov - počítače, kamery, tablety, vstup zo sociálnych sietí, ...) pre auditórium, samostatne pre prezentujúcich a samostatne pre streaming.

Video vizitky

Ak sa nemôžete zúčastniť konferencie, prídeme za Vami a nahráme váš príhovor/posolstvo. Prinesieme filmové svetlá, postavíme "čítačku" a nasnímame.

AKO TO ROBÍME

Po stručnom oboznámení sa s požiadavkami klienta, osobne navštívime miesto konania eventu. S technickým personálom si prejedeme možnosti, elektrické rozvody, možnosti hotelovej projekcie, aktuálny stav technického vybavenia ponúkaného v cene klientovi "grátis"..

Odporúčime Vám možnosti pre spoľahlivú prezentáciu.

Servis prezentujúcemu - 2 obrazovky - s obsahom, s poznámkami, časomiera trvania prezentácie, atď...

Nasvietenie prezentujúceho filmovými svetlami s klapkami pre neoslepovanie a pre reálnu pleť

Réžia: zvuková, počítačová, video, kamerová. Produkčný/dokumentačný záznam z eventu.

CENOVÉ NÁVRHY

Jednoduché

od 550/€ bez DPH

  • Technické ozvučenie

  • (mikrofóny, tech. réžia, reproduktory, inštalácia

  • Technické poradenstvo

Streaming

850/ € bez DPH

  • Ozvučenie, kamera, záznam, streaming

  • video kanál pre Youtube, Facebook

  • Technické poradenstvo

Individuálne

xxx/ € bez DPH

  • Po technických konzultáciach

  • poskytneme odporúčaný setUp

  • a navrhneme optimálne technické riešenie Vášho eventu.

REFERENCIE Z PODUJATÍ

Medzinárodná konferencia počas Predsedníctva SR v EU

Niekoľkodňové kompletné technické zabezpečenie podujatia, vrátane večerných eventov s cateringom a kultúrnymi programami pre hostí z EU.

Večerný event

Kompletné technické zabezpečenie eventu. (Pódium, ozvučenie, kamery, svetlá, obrazovky, technika pre vystupujúcich, atď.

Medzinárodná konferencia za účasti predstaviteľov EU

Kompletné technické zabezpečenie podujatia na medzinárodnej úrovni.

KONTAKTY

Telefón

0903 641 333

0918 345 801

Email

konferencie@creativ.sk

Addresa

Rebarborova 41a, Bratislava

FORMULÁR NA VYŽIADANIE PODROBNÝCH INFORMÁCIÍ


Súhlasím s podmienkami GDPR , odvolanie Súhlasu